Atsevišķu nozaru uzņēmējiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta. To skaitā ir:

• Būvuzņēmēji

• Apsardzes uzņēmumi

• Grāmatvedības uzņēmumi

• Publisku pasākumu rīkotāju uzņēmumi

Tomēr lielākajai daļai uzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir brīvprātīga, vai daļēji spiesta gadījumos, kad tā ir paredzēta ar klientiem slēgtajos līgumos. Visbiežāk brīvprātīgi savu civiltiesisko atbildību apdrošina auditorpakalpojumu un juridisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Protams ir daudz vairāk uzņēmējdarbības nozaru, kuras darbībai ir tieši un netieši riski radīt bojājumus trešo personu mantai un veselībai. Viens no lielākajiem riskiem ir kravas un pasažieru pārvadātājiem. Ceļu satiksme ir ļoti neparedzama. Nav iespējams izsargāties no negadījumiem, kuri ir radušies dēļ šajās nozarēs nodarbināto autovadītāju kļūdām, nodarot bojājumus vai nu pārvadātajai kravai, pasažieru, vai citu satiksmes dalībnieku mantai vai veselībai. Ar būtiskiem civiltiesiskās atbildības riskiem saskaras arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Lai cik rūpīgi izstrādātu kvalitātes pārbaudes sistēmu nebūtu ieviesusi ēdināšanas uzņēmuma vadība, tā ir ķēde ar pārāk daudz posmiem, lai varētu būt pilnīgi droši, ka laicīgi tiks ievērots bojāts ledusskapis, kurā glabātajiem produktiem priekšlaicīgi iztek derīguma termiņš, vai ka viens no viesmīļiem neaizmirsīs pabrīdināt klientu, kuram ir alerģija reakcija pret riekstiem, ka tieši tie, samaltā veidā, ir salātu garnējuma sastāvā. Turklāt civiltiesiskās atbildības apdrošināšana segs arī negadījumu apstākļu noskaidrošanai piemēroto ekspertīžu un izmeklēšanu izmaksas, kādas savādāk varētu nākties segt pašam uzņēmējam, reizēm arī gadījumos, kad tajās ir atzīta tā nevainība zaudējumu nodarīšanā. Iespējams, galvenais iemesls, kādēļ civiltiesisko atbildību, būtu jāapdrošina visiem uzņēmējiem, kuru darbībām ir risks nodarīt materiālus zaudējumus klientiem, ir uzticības veicināšana. Uzņēmums bez pārdomātas riska vadības stratēģijas klientam nekad nebūs tik kārdinošs biznesa partneris, kā tāds, kas ir izstrādājis skaidru un pārliecinošu atlīdzības plānu, kā segt tam potenciāli nodarītos zaudējumus, kādas neparedzētas nelaimes gadījumā. Tā ir uzņēmējdarbības mācība, kāda jau sen ir apgūta Rietumeiropā, kur teju visu vidējie, lielie un pat vairums mazo uzņēmēju garantē tiem uzticētās klienta mantas un veselības drošību ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.