OCTA ir obligātā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kādai ir jābūt visiem ceļu satiksmes dalībnieku transportlīdzekļiem. Šāda apdrošināšanas polise sedz zaudējumus, kādi radušies, ja transportlīdzekļa vadītājs ir izraisījis negadījumu, nodarot skādi citu īpašumam vai veselībai. Katru transportlīdzekli apdrošina tā īpašnieks. Tomēr, ja īpašnieks savu spēkratu nav apdrošinājis un ir nodevis citas personas lietošanā, tad tas ir jāapdrošina tā lietotājam. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietošanā ir saņemts apdrošināts auto, bet lietošanas laikā ir iztecējis apdrošināšanas polises termiņš. Gadījumos, kad transportlīdzeklis ir saņemts darba pienākumu pildīšanai, piemēram, strādājot kravas pārvadāšanas vai piegādes uzņēmumos, par apdrošināšanas līgumu ir jāuztraucas tikai īpašniekam, tas ir darba devējam, nevis lietotājam. OCTA galvenā funkcija ir pasargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo nevainīgo pusi no situācijām, kurās vainīgā puse nav spējīga laicīgi segt radītos zaudējumus. Ceļu satiksmes negadījumos izraisītie zaudējumi bieži ir mērāmi vairākos tūkstošos eiro un piedzīt šādas summas no vainīgā pa tiešo būtu ļoti problemātisks process, kas varētu ilgt gadiem. Tā vietā visus zaudējumus atlīdzina apdrošināšanas kompānija, ar kuru negadījuma izraisītājs ir slēdzis līgumu. Atlīdzību var pieprasīt visi nevainīgie negadījuma dalībnieki, ieskaitot pasažierus, kas atradušies negadījuma izraisītāja auto. OCTA atlīdzina mantiskos zaudējumus kā transportlīdzekļa remontu, ārstēšanās izdevumus un bojājumus ceļiem, būvēm un videi. Transportlīdzeklis tiek remontēts tad, ja ir iespējams to atgriezt tādā pat stāvoklī, kādā tas bijis pirms negadījuma, nepārsniedzot tā vērtību. Tomēr, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ, vai arī ir nodarīta tik smaga skāde, ka lētāk ir iegādāt citu, tas tiek atzīts par bojā gājušu un apdrošinātājs izmaksā tā pirms negadījuma vērtību. Segtajos ārstēšanās izdevumos tiek iekļauti visi izdevumi, kādi cietušajam un tā tuviniekiem ir radušies gūto traumu dēļ, ieskaitot nogādāšanu slimnīcā, medikamentiem un ārstniecisku uzturu, aprūpi un darba nespējas atlīdzināšanu. Vainīgās puses apdrošinātājs sedz arī cietušo nemantiskos vai morālos zaudējumus, atlīdzinot par fiziskajām un morālajām sāpēm, kādas piedzīvotas negadījuma rezultātā gūto traumu, vai zaudēto tuvinieku dēļ.