Šajā vietnē ir aprakstīti dažādi civiltiesiskās apdrošināšanas veidi un cita informācija, ar kādu būtu vērtīgi iepazīties, pirms izvēlēties apdrošināšanu savam transportlīdzeklim, namam, īrētajam dzīvoklim vai uzņēmumam. No negaidītas nelaimes, pasargāts nevar būt neviens. Tomēr, šajā vietnē pieejamā informācija, kalpos kā droša ceļa karte un sirdsmieru, zinot, ka jūsu personiskā, jūsu ģimenes un jūsu uzņēmuma budžets ir pasargāts no zaudējumu piedziņas, gadījumā, ja nejaušas kļūdas dēļ kļūsiet atbildīgs par kaitēšanu svešai mantai vai veselībai. Šeit variet izlasīt, kādos gadījumos obligāta fizisko un juridisko personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta un no kādiem riskiem un sarežģījumiem šādi noteikumi pasargā katru sabiedrības locekli. Šeit ir atrodama informācija arī par brīvprātīgu civiltiesisko apdrošināšanu un priekšrocībām, kādas bauda fiziskas personas un uzņēmumi, kas tai ir pieteikušies. Uzskatām, ka šī informācija ir ļoti svarīga un ar to būtu jāiepazīstas ik vienam. Vairums cilvēku, kas ir atteikušies no brīvprātīgās civiltiesiskās apdrošināšanas, neapzinās, kādu zaudējumu riskus tie šādi ir piekrituši uzņemties pilnībā, no savas ģimenes budžeta. Turklāt tas tiek darīts, lai izvairītos no ikgadēja maksājuma, kas visbiežāk ir nesasniedz pat 50 euro gadā. Tā ir summa, kāda ietaupītos atsakoties no vienas liekas kafijas tases kafejnīcā, katru mēnesi, bet var izrādīties starpība starp mierīgu dzīvi un maksātnespējas procesu. Arī uzņēmēji šeit atradīs daudz vērtīgas informācijas labākai riska vadības stratēģijas izstrādāšanai. Rietumu prakse ir pierādījusi, ka atbildīga attieksme pret sava klienta mantu un veselību ir viens no pamatakmeņiem, kas balsta ilglaicīgas un drošas attiecības starp uzņēmēju un klientu. Protams vislielākā ieguvēja plašākā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir visa sabiedrība kopumā, jo tādi tā gūst papildus savstarpējās uzticības un drošības sajūtu.