Interesanti par azartspēlēm.

Kazino, spēļu zāles un azartspēles nereti tiek maldīgi uzskatītas par vietām un lietu, kas pulcē kopā tikai sabiedrības negatīvāko slāni un cilvēkus iedzen postā un nabadzībā. Patiesībā, azartspēles ir ļoti plašs jēdziens un tajās labprāt iesaistās cilvēki no visdažādākajiem slāņiem. Turklāt, ja cilvēki vēlas ierobežot savu dalību azartspēlēs, viņi var sevi ievietot speciālā sarakstā, kas [&hellip

Read More...

Transportlīdzekļa obligātā civiltiesiskā apdrošināšana

OCTA ir obligātā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kādai ir jābūt visiem ceļu satiksmes dalībnieku transportlīdzekļiem. Šāda apdrošināšanas polise sedz zaudējumus, kādi radušies, ja transportlīdzekļa vadītājs ir izraisījis negadījumu, nodarot skādi citu īpašumam vai veselībai. Katru transportlīdzekli apdrošina tā īpašnieks. Tomēr, ja īpašnieks savu spēkratu nav apdrošinājis un ir nodevis citas personas lietošanā, tad tas [&hellip

Read More...

Īrnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Diemžēl lielākā daļa no Latvijas īrējošajām mājsaimniecībām nav apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību. Tam ir vairāki iemesli. Būtisks faktors ir tāds, ka lielu daļu īrējošo mājsaimniecību sastāda gados jauni cilvēki, kuru īrētajos dzīvokļos nav lielas materiālās vērtības, tādēļ tie nopietni neapsver jebkādu brīvprātīgu apdrošināšanu, gan pret savu īpašumu, gan pret zaudējumiem, kādus tie nejauši varētu nodarīt [&hellip

Read More...

Publisku pasākumu organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Publisku pasākumu organizatoru obligātās apdrošināšanas mērķis ir atvieglot procesu, kādā šādos pasākumos cietušie var saņemt atlīdzību. Šī apdrošināšana atlīdzina mantiskos un morālos zaudējumus, kas saistīti ar: • ārstniecību • darba nespēju • tuvinieka nāvi Apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir atkarīgs no apmeklētāju skaita un vai pasākumā ir plānots izmantot paaugstinātas bīstamības avotus, piemēram, pirotehniku vai [&hellip

Read More...

Namīpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Namīpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, kādi radušies trešajām personām namīpašnieka darbību, vai bezdarbības rezultātā. Visbiežāk nolaidīgas vai nepārdomātas namīpašuma apsaimniekošanas rezultātā tiek nodarīti svešam īpašumam. Visai bieži zaudējumi tiek nodarīti personām, kuras nav pat tieši saistītas ar apsaimniekojamo mājokli. Netrūkst gadījumu, kad no sliktā stāvoklī esošas ēkas fasādes krīt apmetuma gabali, kas bojā uz [&hellip

Read More...

Uzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atsevišķu nozaru uzņēmējiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta. To skaitā ir: • Būvuzņēmēji • Apsardzes uzņēmumi • Grāmatvedības uzņēmumi • Publisku pasākumu rīkotāju uzņēmumi Tomēr lielākajai daļai uzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir brīvprātīga, vai daļēji spiesta gadījumos, kad tā ir paredzēta ar klientiem slēgtajos līgumos. Visbiežāk brīvprātīgi savu civiltiesisko atbildību apdrošina auditorpakalpojumu un juridisko pakalpojumu [&hellip

Read More...

Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Šīs obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas galvenais mērķis ir nodrošināt zaudējumu segšanu, kādi var rasties būvspeciālistu profesionālās darbības, vai bezdarbības, rezultātā. Būvspeciālistu apdrošināšana paredz cietušajiem atlīdzību, gadījumos, kad speciālista profesionālās darbībās dēļ: • ciesti mantiski bojājumi • nepieciešama būves pārbūve vai remonts • nodarīts kaitējums videi • nodarīts kaitējums cilvēku veselībai Būvspeciālista apdrošināšana ir spēkā projekta [&hellip

Read More...

Azartspēļu spēlētāju apdrošināšana

Azartspēļu spēlmaņu apdrošināšana ir visai sens jēdziens, kādu pokera spēlētāji piekopj jau gadsimtiem. Tā būtība ir ļoti līdzīga tai, kādu apdrošināšanas kompānijas piedāvā saviem klientiem arī mūsdienās. Spēlētājs, kuram ir lieliskas izredzes saglabāt uzvarošo kombināciju izspēlē, piekrīt dalīties ar nelielu daļu potenciālā laimesta ar kādu citu, konkrētajā izspēlē neiesaistītu spēlētāju, ja tas ir gatavs uzņemties [&hellip

Read More...

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Neviens nav pasargāts no negadījumiem. Esot darbā, var salūzt mājās ieslēgta atstātā veļas mašīna un saliet apakšējo kaimiņu dzīvokli. Bērni var nejauši nodarīt bojājumus svešam īpašumam. Izbraucienā ar divriteni var gadīties notriekt gājēju, kurš krītot lauž roku un zaudē darba spēju. Pat pašiem prātīgākajiem no mums var gadīties nelaimes, radot dažāda lieluma tēriņus tiesu izdevumos [&hellip

Read More...